Danh mục


Tìm theo chủ đề dịch vụ máy chủ:

VPS Providers (thao tác sử dụng một số dịch vụ máy chủ ảo phổ biến)
-Longvan
-Vultr
-DigitalOcean
-Linode
-RamNode
-Koding
-Google Cloud
-OVH
-Amazon
-Azure
Hosting Panel Web GUI (Trình quản lý hosting giao diện Web)
-WHM/cPanel
-Plesk Windows
-Plesk Linux
-VestaCP
-CWP
-KloxoMR
-Zpanel
-Sentora
-ISPconfig
-EHCP
Hosting Panel Script Shell (Trình quản lý hosting giao diện Shell)
-Centminmod
-VPSSIM
-Hocvps
-Oneinstack
-LNMP
Web Server (Máy chủ Web)
-Apache
-Nginx
-LiteSpeed
-OpenLiteSpeed
-IIS
-Cherokee
-Lighttpd
Mail Server (Máy chủ Mail)
-iREDmail
-Zimbra
-MDaemon
-Citadel
-Exim
-Sendmail
File Server (Máy chủ chia sẻ File)
-FTP Server Windows
-FTP Server Linux
-Share File Server Windows
-Share File Samba Server Linux
Database Server (Máy chủ Cơ Sở Dữ Liệu)
-MYSQL Server
-MariaDB Server
DNS Server (Máy chủ quản lý tên miền)
-WHM/cPanel DNS only
-Named Server
-DNS trung gian
Proxy Server (Máy chủ trung gian)
-Squid Proxy Server
-Dante Sock Server
-Nginx Proxy
Load Balancing (Cân bằng tải)
-HA proxy
-Nginx NLB
-NLB Windows
Monitor Server (Máy chủ giám sát mạng)
-Cacti
-Nagios
-IDS
Directory Server (Máy chủ miền)
-AD Windows
-LDAP Linux
-Samba Linux
Network (Cấu hình mạng)
-Pfsense Firewall
-ASA Cisco Firewall
-JunOS Router Juniper
-Router Cisco
-Iptables Firewall
-CSF – ConfigServer Security & Firewall
-Windows Firewall
CMS Public (Chạy một số mã nguồn Web CMS)
-Wordpress
-Joomla
-Mentago
-Xenforo
Desktop Env (Môi trường máy tính cá nhân)
-Ubuntu
-Fedora
-Debian
VPN Server (Mạng riêng ảo)
-OpenVPN
-SoftEther VPN
NEWS (Cập nhật tin tức Sysadmin quan tâm)
Các video mới giới thiệu các rắc rối và kỹ năng giải quyết
Other (Những chủ đề khác)
-Các từ vựng chuyên ngành CNTT cần học thuộc (thuộc bài cuối Mạng căn bản)

Tìm theo chủ đề hệ điều hành:

CentOS
Ubuntu
Debian
Fedora
FreeBSD
Linux Mint
CloudLinux
Windows

Các Serie loạt bài chính:

Cấp I:

  • Serie học Mạng căn bản
  • Serie học sử dụng Openshift

Cấp II:

  • Serie học quản trị Hosting cơ bản
  • Serie học quản trị thiết bị Mạng cơ bản
  • Serie học quản trị Linux Server cơ bản
  • Serie học quản trị Windows Server cơ bản

Cấp III:

  • Serie học …
  • Serie học …

TẢI CÁC FILE MÁY ẢO ĐÃ CẤU HÌNH CỦA VO DUY DOT COM Ở MỖI BÀI HƯỚNG DẪN
(DOWNLOAD WMARE IMAGE RESULTS OF TUTORIALS)


Thanks and best regards – learn to be a sysadmin!