Điều khoản sử dụng


  • Bạn không nên copy nội dung bài viết của mình sang trang web của bạn mà không có sự đồng ý của mình. (Bạn có thể giúp đỡ mình bằng cách đi link, like và share các bài viết có link nguồn về Võ Duy dot Com rõ ràng ^^)
  • Bạn làm theo các hướng dẫn của mình với tinh thần học hỏi và thí nghiệm, đối với việc áp dụng các kiến thức của mình mà gây hậu quả thì mình sẽ không chịu trách nhiệm (ví dụ bạn áp dụng tài liệu này mà lại khiến cho bạn làm mất dữ liệu của công ty, cá nhân… hoặc dùng kiến thức công cụ mình cung cấp để tấn công trái phép một ai đó trên mạng… thì bạn sẽ tự chịu trách nhiệm trước pháp luật tại nơi bạn đang cư trú.)
  • Mình sẽ ngừng không hỗ trợ kỹ thuật bạn nếu biết bạn đang có ý định làm việc gì đó vi phạm pháp luật của nước Việt Nam (ví dụ mở site 3x, bôi nhọa, lừa đảo,…) bạn thông cảm!

Thanks and best regards – learn to be a sysadmin!