Tổng hợp về VMware vSphere

Giới thiệu

VMware vSphere là nền tảng ảo hóa cao cấp nhất của VMware tạo ra, hệ thống này giúp chuyển đổi các trung tâm dữ liệu vật lý thành các cơ sở hạ tầng điện toán ảo hóa tổng hợp bao gồm CPU, lưu trữ và tài nguyên mạng. vSphere quản lý tất cả các cơ sở hạ tầng này như một môi trường hoạt động thống nhất và cung cấp cho bạn các công cụ để quản trị các trung tâm dữ liệu tham gia vào môi trường đó.

Hai thành phần nòng cốt của vSphere là ESXivCenter Server. Trong đó ESXi là nền tảng ảo hóa nơi bạn tạo và chạy các máy ảo và thiết bị ảo. vCenter Server nôm na là dịch vụ thông qua đó bạn quản lý nhiều máy chủ ESXi được kết nối trong mạng và nhóm tài nguyên máy chủ.

Như hình trên mô tả, ESXi được cài trực tiếp lên máy chủ vật lý, Trên ESXi này trực tiếp chạy các máy chủ ảo VM, và quản lý tất cả các hệ thống này ta dùng một máy chủ khác cài vCenter, sau đó để điều khiển vCenter ta sử dụng phần mềm remote vào ví dụ như VMware vSphere Client (hoặc WebGUI do vCenter cung cấp)

Cài đặt

Vậy là chúng ta có một số thành phần chính tối thiểu trong hệ thống này cần phải xây dựng để hệ thống này đạt yêu cầu cấp độ vSphere như:

  • Cài hệ thống lưu trữ Storage nhằm chứa máy ảo (cung cấp DISK) ví dụ SAN/NAS…
  • Cài hệ thống ESXi Server để chạy máy ảo (cung cấp CPU, RAM)
  • Cài hệ thống vCenter Server để quản lý ESXi Server
  • Cài phần mềm VMware vSphere Client để quản lý hệ thống vCenter

Tài liệu VMware vSphere

Các bài Lab

Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết, hãy bấm chia sẻ lên mạng xã hội để nhớ rằng bạn đã từng nắm được kiến thức do bài viết này cung cấp rồi:
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *