Hướng dẫn cập nhật hệ thống trên Red Hat CentOS 5/6/7 update

Hướng dẫn cập nhật hệ thống trên Red Hat CentOS 5/6/7 update: Các lỗi bảo mật được cộng đồng lập trình viên phát hiện ra từng ngày từng giờ và được giải quyết ngay lập tức do đó Hệ điều hành của bạn cũng cần phải update các bản vá ấy liên tục nếu nó […]

Đọc tiếp

Hướng dẫn thay đổi Hostname trên Red Hat CentOS 5/6/7

Hướng dẫn thay đổi Hostname trên Red Hat CentOS 5/6/7: Chào các bạn! Giả sử rằng bạn đã xác định và chọn ra được một server nào đó sẽ là server chạy web, có định danh www và muốn đổi hostname của server qua www.your-domain.gq luôn cho dễ phân biệt với các server khác bạn […]

Đọc tiếp