Hướng dẫn thay đổi Hostname trên Red Hat CentOS 5/6/7

Hướng dẫn thay đổi Hostname trên Red Hat CentOS 5/6/7:

Chào các bạn! Giả sử rằng bạn đã xác định và chọn ra được một server nào đó sẽ là server chạy web, có định danh www và muốn đổi hostname của server qua www.your-domain.gq luôn cho dễ phân biệt với các server khác bạn đang có như ftp.your-domain.gq, mail.your-domain.gq, m.your-domain.gq, ns1.your-domain.gq,…

Bạn có thể đổi hostname đang có của server qua một hostname mà mình mong muốn với câu lệnh hostname (trên CentOS 6) và hostnamectl set-hostname (trên CentOS 7), ví dụ sau mình làm với hostname www.your-domain.gq:

echo 'NETWORKING=yes' > /etc/sysconfig/network
echo 'HOSTNAME=www.your-domain.gq' >> /etc/sysconfig/network
echo '127.0.0.1 www.your-domain.gq' >> /etc/hosts
hostname www.your-domain.gq  >/dev/null 2>&1
hostnamectl set-hostname www.your-domain.gq  >/dev/null 2>&1
hostname -f

Xong bạn có thể kiểm tra lại, restart card mạng và exit terminal hoặc logout-relogin và bạn sẽ thấy hostname đã thay đổi, gõ hostname -f để xem:

[root@www ~]# hostname -f

www.your-domain.gq

Tương tự bạn làm cho các hostname khác cũng vậy, thay thế www.your-domain.gq bằng ns1.your-domain.gq chẳng hạn:

echo 'NETWORKING=yes' > /etc/sysconfig/network
echo 'HOSTNAME=ns1.your-domain.gq' >> /etc/sysconfig/network
echo '127.0.0.1 ns1.your-domain.gq' >> /etc/hosts
hostname ns1.your-domain.gq  >/dev/null 2>&1
hostnamectl set-hostname ns1.your-domain.gq  >/dev/null 2>&1
hostname -f

Chúc các bạn thành công!

Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết, hãy bấm chia sẻ lên mạng xã hội để nhớ rằng bạn đã từng nắm được kiến thức do bài viết này cung cấp rồi:
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *