Hướng dẫn chặn tất cả kết nối Proxy bằng CloudFlare

Block All Proxy Connection by CloudFlare. Nếu bạn chặn IP bằng Firewall Rule của CloudFlare (chức năng IP Access Rules) thì do nó chỉ là Firewall hoạt động trên Layer 3-4 cho nên những kẻ tấn công nếu Fake IP bằng Proxy sẽ dễ dàng Bypass qua được. Lúc này chúng ta phải mạnh tay […]

Đọc tiếp

Hướng dẫn cài đặt Socks Server SSH nhanh cho Red Hat CentOS 5/6/7

Hướng dẫn bật Socks Server SSH cho Red Hat CentOS 5/6/7 hoặc Debian/Ubuntu nhanh: Đối với việc Fake IP cho client bạn có thể dùng VPN, Proxy HTTP(S) hoặc một cách phổ biến là SOCKS Proxy. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng SSH để bật nhanh một port socks4/5 để sử dụng trong […]

Đọc tiếp

Hướng dẫn cài đặt Socks Server Dante cho Red Hat CentOS 5/6/7

Hướng dẫn cài đặt Socks Server Dante cho Red Hat CentOS 5/6/7: Đối với việc Fake IP cho client bạn có thể dùng VPN, Proxy HTTP(S) hoặc một cách phổ biến là SOCKS Proxy. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một máy chủ để Fake IP qua SOCKS trên nền tảng Red Hat CentOS bằng phần […]

Đọc tiếp