Hướng dẫn chặn tất cả kết nối Proxy bằng CloudFlare

Block All Proxy Connection by CloudFlare. Nếu bạn chặn IP bằng Firewall Rule của CloudFlare (chức năng IP Access Rules) thì do nó chỉ là Firewall hoạt động trên Layer 3-4 cho nên những kẻ tấn công nếu Fake IP bằng Proxy sẽ dễ dàng Bypass qua được. Lúc này chúng ta phải mạnh tay hơn đó là năng chặn hoặc giới hạn những kết nối nào mà sử dụng Proxy Fake IP để vào web của chúng ta.

Bạn vào phần Firewall Rules tạo ra một Rule như sau:

Trường Rule name bạn gõ tên rule là "Chặn Proxy Fake IP"

Trường Field chọn "X-Forwarded-For"
Trường Operator chọn "contains"
Trường Value nhập vào dấu chấm "."

Trường Choose an action chọn "Block" hoặc "Challenge (Captcha)"

Như vậy bất kỳ kết nối Proxy Fake Ip nào sẽ bị thử thách hoặc ngăn chặn bởi Rule này. Bạn Save lại và kiểm tra bằng cách Fake IP (Proxy Level 1 Transparent) vào Website và thấy bị thử thách hoặc ngăn chặn.

Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết, hãy bấm chia sẻ lên mạng xã hội để nhớ rằng bạn đã từng nắm được kiến thức do bài viết này cung cấp rồi:
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *