Hướng dẫn chặn tất cả kết nối Proxy bằng CloudFlare

Block All Proxy Connection by CloudFlare. Nếu bạn chặn IP bằng Firewall Rule của CloudFlare (chức năng IP Access Rules) thì do nó chỉ là Firewall hoạt động trên Layer 3-4 cho nên những kẻ tấn công nếu Fake IP bằng Proxy sẽ dễ dàng Bypass qua được. Lúc này chúng ta phải mạnh tay […]

Đọc tiếp