Lý thuyết về DNS – Hệ thống phân giải tên miền

DNS Server là một máy chủ được cài đặt dịch vụ DNS (hay Domain Name System), là Hệ thống tên miền được phát minh vào năm 1984 cho Internet. Mục đích đạt được đó là gắn kết giữa địa chỉ IP toàn số (ví dụ 123.234.012.3) và một cái tên miền (ví dụ voduy.com) có giá trị trên […]

Đọc tiếp

Tên miền tiếng Việt có dấu – Domain Unicode

Tên miền tiếng Việt có dấu hay tên miền đa ngữ – Domain Unicode hay IDNA (Internationalizing Domain Names in Applications) là những tên miền được hiển thị trên thanh trình duyệt theo những ký tự chuẩn UTF8 đa ngôn ngữ không chỉ sử dụng những ký tự trong bảng chữ cái tiếng Anh: Trong […]

Đọc tiếp

Hướng dẫn thay đổi Hostname trên Red Hat CentOS 5/6/7

Hướng dẫn thay đổi Hostname trên Red Hat CentOS 5/6/7: Chào các bạn! Giả sử rằng bạn đã xác định và chọn ra được một server nào đó sẽ là server chạy web, có định danh www và muốn đổi hostname của server qua www.your-domain.gq luôn cho dễ phân biệt với các server khác bạn […]

Đọc tiếp