Sửa lỗi: Nginx Too many levels of symbolic links

Có lúc nào đó bạn restart lại Nginx nhưng nó không thể khởi động và kiểm tra log thấy báo lỗi: Can’t open PID file /var/run/nginx.pid (yet?) after start: Too many levels of symbolic links Lý do là Nginx khó chịu với những thư mục là đường dẫn ảo symbolic links Bạn cấu hình lại […]

Đọc tiếp

Hướng dẫn dùng .htaccess để bảo vệ link ảnh chống hotlink

Prevent hotlinking of images – How to hotlink protect. Có rất nhiều bạn sẽ muốn hình ảnh của bạn trên web chỉ hiển thị ở những domain cố định, ví dụ tấm ảnh trên web voduy.com sẽ chỉ hiển thị khi nào người dùng vào voduy.com còn nếu copy nó qua một site khác dùng […]

Đọc tiếp

Hướng dẫn dùng .htaccess và .htpasswd bảo vệ file hoặc thư mục bằng user password

Đôi khi bạn cần tạo mật khẩu bảo vệ một số vị trí nhạy cảm trên trang web của bạn, ví dụ /admin, /wp-login.php… Để làm được điều đó bạn phải tạo ra một thứ gọi là xác thực HTTP 401 Unauthorized – thứ mà bạn có thể sử dụng .htaccess và .htpasswd để đạt […]

Đọc tiếp