Hướng dẫn cài FTP Server lên Red Hat CentOS 7

FTP Server là một máy chủ chạy dịch vụ FTP (File Transfer Protocol: Giao thức truyền tập tin) thường được dùng để trao đổi tập tin giữa 2 máy. Trong đó một máy có vai trò là Client và một máy còn lại là Server. Bạn hãy nhớ rằng FTP là một giao thức mở nên bất kỳ công ty […]

Đọc tiếp