Tổng hợp về SolusVM

Giới thiệu

Solus Virtual Manager (SolusVM) là một hệ thống quản lý VPS bằng WebGUI hỗ trợ đầy đủ OpenVZ, Linux KVM, Xen Paravirtualization, Xen HVM. Tựu chung đây cũng là phần mềm quản lý ảo hóa như Virtualizor, SolusVM cho phép bạn và khách hàng của bạn quản lý một cụm VPS một cách an toàn và dễ dàng.

Yêu cầu hệ thống

  • SolusVM Master phải được cài đặt trên một máy chủ nguyên sạch: máy chủ mới cài đặt và được cập nhật lên phiên bản mới nhất với lệnh `yum update`
  • SolusVM Master chỉ hỗ trợ ảo hóa OpenVZ. Còn Xen và KVM chỉ có thể chạy trên SolusVM Slave.
  • SolusVM Slave có thể được cài đặt trên một máy chủ có VPS đang chạy trên đó và có thể nhập chúng vào hệ thống SolusVM, xem  Thông tin trước khi cài đặt
  • Không được cài đặt SolusVM Slave trên máy chủ có phần mềm tương tự như Virtualizor.
  • Nên sử dụng trên các hệ điều hành dựa trên cơ sở RHEL7

Cài đặt

Cài đặt có 2 phần, một là cài đặt SolusVM Master và hai là SolusVM Slave:

Cài đặt SolusVM Master

Cài đặt SolusVM Slave

Sử dụng

Tạo máy chủ ảo

Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết, hãy bấm chia sẻ lên mạng xã hội để nhớ rằng bạn đã từng nắm được kiến thức do bài viết này cung cấp rồi:
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *