Hướng dẫn dùng .htaccess ngăn chặn/cho phép dựa vào địa chỉ IP

Chặn tất cả và chỉ cho phép một địa chỉ IP 1.1.1.1:

order deny,allow
deny from all
allow from 1.1.1.1

Cho phép tất cả nhưng chỉ chặn mỗi IP 1.1.1.1:

order deny,allow
deny from 1.1.1.1
allow from all

Chặn theo dãy IP 1.1.1.0/24:

order deny,allow
deny from 1.1.1.
allow from all

Dùng .htaccess ngăn chặn/cho phép dựa vào địa chỉ IP phải nằm đằng sau 1 Proxy hoặc máy chủ cân bằng tải:

Order Deny,Allow
Deny from all
SetEnvIf X-Forwarded-For "^1\.1\.1\.1" AllowAccess
Allow from env=AllowAccess

Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết, hãy bấm chia sẻ lên mạng xã hội để nhớ rằng bạn đã từng nắm được kiến thức do bài viết này cung cấp rồi:
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *