Hướng dẫn dùng .htaccess chuyển tiếp HTTPS

Buộc nhảy từ 80 qua HTTPS:

RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteRule ^(.*)$ https://www.example.com/$1 [R=301,L]

Ngược lại, đẩy port 443 qua HTTP:

RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} 443
RewriteRule ^(.*)$ http://www.example.com/$1 [R=301,L]

Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết, hãy bấm chia sẻ lên mạng xã hội để nhớ rằng bạn đã từng nắm được kiến thức do bài viết này cung cấp rồi:
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *