Hướng dẫn thay đổi mirror server cho YUM trên RedHat CentOS 5/6/7

Ví dụ ta để ý thấy de-proxy.cl-mirror.net chứa các file nhanh nhất mà yum có thể lấy ta có thể add địa chỉ đó vào vào yum-fastestmirror:

rm /var/cache/yum/timedhosts.txt
nano /etc/yum/pluginconf.d/fastestmirror.conf 

exclude=de-proxy.cl-mirror.net
include_only=cl-mirror.syd.ventraip.net.au
Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết, hãy bấm chia sẻ lên mạng xã hội để nhớ rằng bạn đã từng nắm được kiến thức do bài viết này cung cấp rồi:
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *