Hướng dẫn dùng .htaccess để bảo vệ link ảnh chống hotlink

Prevent hotlinking of images – How to hotlink protect. Có rất nhiều bạn sẽ muốn hình ảnh của bạn trên web chỉ hiển thị ở những domain cố định, ví dụ tấm ảnh trên web voduy.com sẽ chỉ hiển thị khi nào người dùng vào voduy.com còn nếu copy nó qua một site khác dùng domain khác thì link ảnh sẽ tự động ngăn chặn không hiện thị. Để .htaccess thực hiện việc ngăn chặn đó bạn có thể dùng tool này để tạo rule.

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?voduy.com [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?voduy.org [NC]
RewriteRule \.(jpg|jpeg|png|gif)$ http://shorturl.at/abdNO [NC,R,L]
voduy.com, voduy.org là domain cho phép được lấy hot link image
http://shorturl.at/abdNO là link ảnh sẽ redirect tới hiện báo khi bị chặn
Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết, hãy bấm chia sẻ lên mạng xã hội để nhớ rằng bạn đã từng nắm được kiến thức do bài viết này cung cấp rồi:
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *