Hướng dẫn dùng .htaccess để bảo vệ link ảnh chống hotlink

Prevent hotlinking of images – How to hotlink protect. Có rất nhiều bạn sẽ muốn hình ảnh của bạn trên web chỉ hiển thị ở những domain cố định, ví dụ tấm ảnh trên web voduy.com sẽ chỉ hiển thị khi nào người dùng vào voduy.com còn nếu copy nó qua một site khác dùng […]

Đọc tiếp