Lệnh Linux: Hiển thị ngày giờ hệ thống

Với việc cập nhật ngày giờ cho chính xác qua NTP Server bạn có thể tham khảo bài viết này: Hướng dẫn cập nhật ngày giờ trên CentOS 5/6/7 Configuring NTP synchronization

Sau đây là một số cách để sử dụng câu lệnh date trong Linux để kiểm tra ngày giờ của hệ thống:

Hiển thị ngày giờ múi giờ của hệ thống:

root@voduy:~# date
Mon Oct 21 08:14:56 AST 2019

Ở trong đó Mon Oct 21 là tháng và ngày năm 2019 múi giờ AST

Hỏi ngày giờ của 1 khu vực khác:

root@voduy:~# TZ=Asia/Ho_Chi_Minh date
Mon Oct 21 08:20:00 ICT 2019

Ví dụ trên là hỏi ngày giờ của khu vực múi giờ +7 ICT hay Asia/Ho_Chi_Minh

Định dạng hiển thị lệnh date:

root@voduy:~# echo $(date +"_TIME:%H:%M:%S_DATE:%d-%m-%Y_")
_TIME:08:31:14_DATE:21-10-2019_
root@voduy:~# echo $(date +"_GIO:%H:%M:%S_NGAY:%d-%m-%Y_VUNG:%z_")
_GIO:08:42:23_NGAY:21-10-2019_VUNG:+0700_
Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết, hãy bấm chia sẻ lên mạng xã hội để nhớ rằng bạn đã từng nắm được kiến thức do bài viết này cung cấp rồi:
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *