Hướng dẫn thay đổi tường lửa Firewalld bằng Iptables trên Red Hat CentOS 7

Hướng dẫn thay đổi tường lửa Firewalld bằng Iptables trên Red Hat CentOS 7 Chào các bạn! Từ phiên bản CentOS 7 Red Hat đã quyết định thay thế dịch vụ Iptables bằng dịch vụ Firewalld, Firewalld nhắm đến việc quản lý vùng (ZONE) cho thiết bị mạng nếu nó phải di chuyển nhiều, ví […]

Đọc tiếp

Hướng dẫn sử dụng tường lửa Firewalld trên Red Hat CentOS 7

Hướng dẫn sử dụng tường lửa Firewalld trên Red Hat CentOS 7 Chào các bạn! Từ phiên bản CentOS 7 Red Hat đã quyết định thay thế dịch vụ Iptables bằng dịch vụ Firewalld, Firewalld nhắm đến việc quản lý vùng (ZONE) cho thiết bị mạng nếu nó phải di chuyển nhiều, ví dụ laptop […]

Đọc tiếp

Hướng dẫn cập nhật hệ thống trên Red Hat CentOS 5/6/7 update

Hướng dẫn cập nhật hệ thống trên Red Hat CentOS 5/6/7 update: Các lỗi bảo mật được cộng đồng lập trình viên phát hiện ra từng ngày từng giờ và được giải quyết ngay lập tức do đó Hệ điều hành của bạn cũng cần phải update các bản vá ấy liên tục nếu nó […]

Đọc tiếp

Hướng dẫn thay đổi Hostname trên Red Hat CentOS 5/6/7

Hướng dẫn thay đổi Hostname trên Red Hat CentOS 5/6/7: Chào các bạn! Giả sử rằng bạn đã xác định và chọn ra được một server nào đó sẽ là server chạy web, có định danh www và muốn đổi hostname của server qua www.your-domain.gq luôn cho dễ phân biệt với các server khác bạn […]

Đọc tiếp

Hướng dẫn cài FTP Server lên Red Hat CentOS 7

FTP Server là một máy chủ chạy dịch vụ FTP (File Transfer Protocol: Giao thức truyền tập tin) thường được dùng để trao đổi tập tin giữa 2 máy. Trong đó một máy có vai trò là Client và một máy còn lại là Server. Bạn hãy nhớ rằng FTP là một giao thức mở nên bất kỳ công ty […]

Đọc tiếp