Hướng dẫn đổi múi giờ CentOS 5/6/7 về Việt Nam Time Zone

Hướng dẫn đổi múi giờ CentOS 5/6/7 về Việt Nam Time Zone: Đôi khi bạn cảm thấy thời gian trên máy chủ ở Đức, Singapore… là đúng thời gian tại vị trí đó rồi chẳng hạn, nhưng nếu nhà bạn ở Việt Nam thì lại thấy lệch vài tiếng chẳng hạn.

Việc này cũng không gây vấn đề gì lớn tuy nhiên có chút khó chịu ví dụ như lịch backup bạn đặt thời gian 1 giờ sáng Việt Nam chẳng hạn, ví lúc đó mọi người vào web bạn ít ví dụ vậy, nhưng do độ trễ múi giờ máy chủ ở bên nước ngoài lại đến giữa trưa ở Việt Nam mới là 1 giờ sáng của nó thành ra ý định của bạn lại bị hỏng bét mất. Bạn có thể đổi múi giờ máy chủ CentOS 5/6/7 về Việt Nam rất nhanh như sau:

Thay đổi Timezone

echo "ZONE="Asia/Ho_Chi_Minh"" >  /etc/sysconfig/clock 
source /etc/sysconfig/clock
rm -rf /etc/localtime && cp -p /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

Cập nhật lại ngày giờ và kiểm tra:

yum install -y ntp ntpdate
ntpdate time.nist.gov
ntpdate pool.ntp.org
 
date +"-DATE-%d-%m-%Y_TIME-%Hh%M-"

Kiểm tra

Nếu kết quả kiểm tra trả ra ngày giờ đúng với đồng hồ và máy tính tại địa phương của bạn là thành công, ví dụ:

-DATE-22-08-2016_TIME-11h24-

11 Giờ 24 Phút Ngày 22 Tháng 8 Năm 2019

Vậy là bạn đã đổi múi giờ CentOS 5/6/7 về Việt Nam Time Zone xong rồi đó, chúc các bạn thành công!

Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết, hãy bấm chia sẻ lên mạng xã hội để nhớ rằng bạn đã từng nắm được kiến thức do bài viết này cung cấp rồi:
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *