Hướng dẫn cập nhật ngày giờ trên CentOS 5/6/7 Configuring NTP synchronization

Hướng dẫn cập nhật ngày giờ trên CentOS 5/6/7 Configuring NTP synchronization: Bạn có thể cập nhật ngày giờ bằng cách cấu hình đồng bộ NTP để auto tự động cập nhật ngày giờ của server với Internet

Chúng ta sẽ sử dụng giao thức NTP (Network Time Protocol – Giao thức đồng bộ thời gian mạng) là một giao thức để đồng bộ đồng hồ của các hệ thống máy tính thông qua mạng dữ liệu chuyển mạch gói. Việc cài đặt NTP và cấu hình auto cho NTP cập nhật ngày giờ làm nhanh như sau:

yum -y install ntp ntpdate 
echo '#!/bin/sh' > /etc/cron.daily/ntpdate 
echo "$(which ntpdate) -s pool.ntp.org" >> /etc/cron.daily/ntpdate 
chmod 775 /etc/cron.daily/ntpdate 
ntpdate pool.ntp.org

Làm như trên bạn là đã cài đặt và cấu hình ntpdate tự lấy thông tin ngày giờ từ server time: pool.ntp.org vào mỗi ngày thành công.

Tuy vậy bạn vẫn có thể thấy rằng ngày giờ trên server có thể khác ngày giờ của địa phương tại máy của bạn ở Việt Nam, bạn hãy tham khảo thêm bài viết hướng dẫn đổi Time Zone máy chủ về Việt Nam để ngày giờ công việc của bạn được đồng bộ với máy chủ.

Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết, hãy bấm chia sẻ lên mạng xã hội để nhớ rằng bạn đã từng nắm được kiến thức do bài viết này cung cấp rồi:
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *