Hướng dẫn sử dụng tường lửa Firewalld trên Red Hat CentOS 7

Hướng dẫn sử dụng tường lửa Firewalld trên Red Hat CentOS 7 Chào các bạn! Từ phiên bản CentOS 7 Red Hat đã quyết định thay thế dịch vụ Iptables bằng dịch vụ Firewalld, Firewalld nhắm đến việc quản lý vùng (ZONE) cho thiết bị mạng nếu nó phải di chuyển nhiều, ví dụ laptop […]

Đọc tiếp

Hướng dẫn cài FTP Server lên Red Hat CentOS 7

FTP Server là một máy chủ chạy dịch vụ FTP (File Transfer Protocol: Giao thức truyền tập tin) thường được dùng để trao đổi tập tin giữa 2 máy. Trong đó một máy có vai trò là Client và một máy còn lại là Server. Bạn hãy nhớ rằng FTP là một giao thức mở nên bất kỳ công ty […]

Đọc tiếp