Hướng dẫn dùng .htaccess và .htpasswd bảo vệ file hoặc thư mục bằng user password

Đôi khi bạn cần tạo mật khẩu bảo vệ một số vị trí nhạy cảm trên trang web của bạn, ví dụ /admin, /wp-login.php… Để làm được điều đó bạn phải tạo ra một thứ gọi là xác thực HTTP 401 Unauthorized – thứ mà bạn có thể sử dụng .htaccess và .htpasswd để đạt […]

Read More