Hướng dẫn cài đặt OpenVPN Script nhanh trên CentOS 5/6/7 và Debian/Ubuntu

OpenVPN là một phần mềm thương mại mã nguồn mở thực hiện kỹ thuật mạng riêng ảo (VPN) để tạo ra các kết nối điểm-tới-điểm hoặc site-to-site an toàn. Nó dùng một giao thức bảo mật tùy chỉnh sử dụng SSL/TLS để trao đổi khóa. Nó được viết bởi James Yonan và được phát hành […]

Read More

Hướng dẫn cài đặt Socks Server SSH nhanh cho Red Hat CentOS 5/6/7

Hướng dẫn bật Socks Server SSH cho Red Hat CentOS 5/6/7 hoặc Debian/Ubuntu nhanh: Đối với việc Fake IP cho client bạn có thể dùng VPN, Proxy HTTP(S) hoặc một cách phổ biến là SOCKS Proxy. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng SSH để bật nhanh một port socks4/5 để sử dụng trong […]

Read More

Lệnh Linux: Tự tạo chứng chỉ SSL tự ký bằng 1 câu lệnh với OpenSSL

Hướng dẫn tự tạo chứng chỉ SSL tự ký bằng 1 câu lệnh với OpenSSL: bạn có thể tạo ngay file Private key và Public key thật nhanh với phần mềm OpenSSL có sẳn trên hệ điều hành Linux CentOS – Ubuntu – Debian… Nếu chưa có openssl bạn có thể cài nó như sau: […]

Read More