Lý thuyết về DNS – Hệ thống phân giải tên miền

DNS Server là một máy chủ được cài đặt dịch vụ DNS (hay Domain Name System), là Hệ thống tên miền được phát minh vào năm 1984 cho Internet. Mục đích đạt được đó là gắn kết giữa địa chỉ IP toàn số (ví dụ 123.234.012.3) và một cái tên miền (ví dụ voduy.com) có giá trị trên […]

Read More