Lệnh youtube-dl: Tải video Virtual Reality (VR180, VR360…)

Bài viết sau giả định rằng bạn đã nắm được toàn bộ kiến thức trong bài hướng dẫn sử dụng youtube-dl lần trước. Lỗi khi tải video VR với youtube-dl Nếu bạn tải video VR từ Youtube với youtube-dl (hoặc các phần mềm download khác) bạn sẽ thấy mình tải về một tệp mp4 chẳng […]

Read More