Lệnh youtube-dl: Tải video Virtual Reality (VR180, VR360…)

Bài viết sau giả định rằng bạn đã nắm được toàn bộ kiến thức trong bài hướng dẫn sử dụng youtube-dl lần trước.

Lỗi khi tải video VR với youtube-dl

Nếu bạn tải video VR từ Youtube với youtube-dl (hoặc các phần mềm download khác) bạn sẽ thấy mình tải về một tệp mp4 chẳng hạn, nhưng bị phân chia hình ảnh rất kỳ vì 3D/2D 360° videos trên Youtube hiện nay đã encoded với một tiêu chuẩn mới không phải theo chuẩn thông thường của các video VR cũ nữa.

Tham khảo lỗi: https://github.com/ytdl-org/youtube-dl/issues/15267

Cách giải quyết

Cách giải quyết lại khá đơn giản, bạn thêm biến --user-agent "" là sẽ tải video VR theo tiêu chuẩn cũ:

youtube-dl --user-agent "" -F https://www.youtube.com/watch?v=8DqSh_T20WY

Trong đó:

- https://www.youtube.com/watch?v=8DqSh_T20WY là link video bạn muốn tải
-F là hiệu lệnh muốn xem danh sách tập tin có thể tải

Tải

youtube-dl --username="[email protected]" --password="matkhau" -f 136+140 https://www.youtube.com/watch?v=8DqSh_T20WY
Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết, hãy bấm chia sẻ lên mạng xã hội để nhớ rằng bạn đã từng nắm được kiến thức do bài viết này cung cấp rồi:
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *