Lệnh youtube-dl: Đăng nhập user pass để tải video

Bài viết sau giả định rằng bạn đã nắm được toàn bộ kiến thức trong bài hướng dẫn sử dụng youtube-dl lần trước.

Tải video youtube-dl với username + password

Đôi khi Youtube yêu cầu bạn đăng nhập để tải 1 video nào đó (giới hạn tuổi, xác nhận quyền xem,…) nếu bạn sử dụng youtube-dl bạn có thể download với tham số --username --password để có quyền tải video từ Youtube:

Xem tập tin khả dụng

youtube-dl --username="[email protected]" --password="matkhau" -F https://www.youtube.com/watch?v=zIZL9RCMKQM

Trong đó:

- [email protected] là user Youtube của bạn
- matkhau là mật khẩu của [email protected]
- https://www.youtube.com/watch?v=zIZL9RCMKQM là link video bạn muốn tải
-F là hiệu lệnh muốn xem danh sách tập tin có thể tải

Tải

youtube-dl --username="[email protected]" --password="matkhau" -f 136+140 https://www.youtube.com/watch?v=zIZL9RCMKQM
Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết, hãy bấm chia sẻ lên mạng xã hội để nhớ rằng bạn đã từng nắm được kiến thức do bài viết này cung cấp rồi:
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *