Hướng dẫn tải video Youtube bằng dòng lệnh Linux – Phần 2

Bài trước bạn đã biết cách cài đặt youtube-dl + ffmpeg. Bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng youtube-dl để tải video clip từ Youtube:

Ví dụ bạn có một video như trên, đường link nó là:

https://www.youtube.com/watch?v=zIZL9RCMKQM

Xem danh sách tập tin có thể tải

Bạn gõ lệnh sau để xem các tùy chọn có thể tải của video:

[root@duy ~]# youtube-dl -F https://www.youtube.com/watch?v=zIZL9RCMKQM

 zIZL9RCMKQM: Downloading webpage
 zIZL9RCMKQM: Downloading video info webpage
 zIZL9RCMKQM: Downloading MPD manifest
[info] Available formats for zIZL9RCMKQM:
format code extension resolution note
139 m4a    audio only DASH audio  49k , mp4a.40.5@ 48k (22050Hz)
140 m4a    audio only DASH audio 130k , mp4a.40.2@128k (44100Hz)
251 webm    audio only DASH audio 130k , opus @160k (48000Hz)
134 mp4    640x360  DASH video  47k , avc1.4d401e, 30fps, video only
278 webm    256x144  DASH video  95k , vp9, 30fps, video only
160 mp4    256x144  DASH video 108k , avc1.4d400b, 30fps, video only
137 mp4    1920x1080 DASH video 148k , avc1.640028, 30fps, video only
242 webm    426x240  DASH video 220k , vp9, 30fps, video only
133 mp4    426x240  DASH video 242k , avc1.4d400c, 30fps, video only
243 webm    640x360  DASH video 405k , vp9, 30fps, video only
244 webm    854x480  DASH video 752k , vp9, 30fps, video only
135 mp4    854x480  DASH video 1155k , avc1.4d4014, 30fps, video only
247 webm    1280x720  DASH video 1505k , vp9, 30fps, video only
136 mp4    1280x720  DASH video 2310k , avc1.4d4016, 30fps, video only
248 webm    1920x1080 DASH video 2646k , vp9, 30fps, video only
43  webm    640x360  360p , vp8.0, vorbis@128k, 410.76KiB
18  mp4    640x360  360p 170k , avc1.42001E, mp4a.40.2@ 96k (44100Hz), 353.24KB
22  mp4    1280x720  720p 221k , avc1.64001F, mp4a.40.2@192k (44100Hz) (best)

Tìm tập tin

Bạn tìm 2 dòng: 1 tập tin về video và 1 tập tin về audio ví dụ:

136 mp4    1280x720  DASH video 2310k , avc1.4d4016, 30fps, video only
140 m4a    audio only DASH audio 130k , mp4a.40.2@128k (44100Hz)

Dòng 136 Trên và dòng 140 chẳng hạn. Bạn chọn 2 dòng đó và gõ yêu cầu tải:

Tải

[root@duy ~]# youtube-dl -f 136+140 https://www.youtube.com/watch?v=zIZL9RCMKQM

 zIZL9RCMKQM: Downloading webpage
 zIZL9RCMKQM: Downloading video info webpage
 zIZL9RCMKQM: Downloading MPD manifest
[dashsegments] Total fragments: 4
[download] Destination: This is Test Video Voduy dot Com-zIZL9RCMKQM.f136.mp4
[download] 100% of 156.73KiB in 00:05
[dashsegments] Total fragments: 3
[download] Destination: This is Test Video Voduy dot Com-zIZL9RCMKQM.f140.m4a
[download] 100% of 271.12KiB in 00:02
[ffmpeg] Merging formats into "This is Test Video Voduy dot Com-zIZL9RCMKQM.mp4"
Deleting original file This is Test Video Voduy dot Com-zIZL9RCMKQM.f136.mp4 (pass -k to keep)
Deleting original file This is Test Video Voduy dot Com-zIZL9RCMKQM.f140.m4a (pass -k to keep)

Kiểm tra lại

[root@duy ~]# ls

install.tar.gz This is Test Video Voduy dot Com-zIZL9RCMKQM.mp4

Bạn hãy tải This is Test Video Voduy dot Com-zIZL9RCMKQM.mp4 về máy tính và thưởng thức nhé. Chúc bạn thành công!

Lệnh hữu ích khác

Bạn có thể xem thêm các lệnh hữu dụng khác ở bài này nhé.

Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết, hãy bấm chia sẻ lên mạng xã hội để nhớ rằng bạn đã từng nắm được kiến thức do bài viết này cung cấp rồi:
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *