Lệnh youtube-dl: Tải video lớn nhất âm thanh tốt nhất trong danh sách tập tin

Bài viết sau giả định rằng bạn đã nắm được toàn bộ kiến thức trong bài hướng dẫn sử dụng youtube-dl lần trước. Danh sách tập tin Tải video từ Youtube với youtube-dl thông thường bạn sẽ phải vào xem danh sách với biến -F sau đó mới chọn tập tin và download với biến […]

Read More

Lệnh youtube-dl: Tải video Virtual Reality (VR180, VR360…)

Bài viết sau giả định rằng bạn đã nắm được toàn bộ kiến thức trong bài hướng dẫn sử dụng youtube-dl lần trước. Lỗi khi tải video VR với youtube-dl Nếu bạn tải video VR từ Youtube với youtube-dl (hoặc các phần mềm download khác) bạn sẽ thấy mình tải về một tệp mp4 chẳng […]

Read More

Lệnh youtube-dl: Đăng nhập user pass để tải video

Bài viết sau giả định rằng bạn đã nắm được toàn bộ kiến thức trong bài hướng dẫn sử dụng youtube-dl lần trước. Tải video youtube-dl với username + password Đôi khi Youtube yêu cầu bạn đăng nhập để tải 1 video nào đó (giới hạn tuổi, xác nhận quyền xem,…) nếu bạn sử dụng […]

Read More

Hướng dẫn tải video Youtube bằng dòng lệnh Linux – Phần 2

Bài trước bạn đã biết cách cài đặt youtube-dl + ffmpeg. Bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng youtube-dl để tải video clip từ Youtube: Ví dụ bạn có một video như trên, đường link nó là: Xem danh sách tập tin có thể tải Bạn gõ lệnh sau để xem các […]

Read More