Lệnh youtube-dl: Tải video lớn nhất âm thanh tốt nhất trong danh sách tập tin

Bài viết sau giả định rằng bạn đã nắm được toàn bộ kiến thức trong bài hướng dẫn sử dụng youtube-dl lần trước.

Danh sách tập tin

Tải video từ Youtube với youtube-dl thông thường bạn sẽ phải vào xem danh sách với biến -F sau đó mới chọn tập tin và download với biến -f, vậy làm sao để có thể tự động chọn và tải tập tin mp4 lớn nhất + âm thanh chất lượng nhất có thể của video (vì nếu quả nhiều video để tải thì đâu có thời gian mà ngồi chọn)

Cách giải quyết

Bạn có thể thêm biến: "bestvideo[ext=mp4]+bestaudio[ext=m4a]/best[ext=mp4]/best"

youtube-dl -f "bestvideo[ext=mp4]+bestaudio[ext=m4a]/best[ext=mp4]/best" https://www.youtube.com/watch?v=8DqSh_T20WY

Trong đó:

- https://www.youtube.com/watch?v=8DqSh_T20WY là link video bạn muốn tải
-f "bestvideo[ext=mp4]+bestaudio[ext=m4a]/best[ext=mp4]/best" là hiệu lệnh muốn tải tệp mp4 lớn nhất + âm thanh tốt nhất

Tải đầy đủ

Vậy là sau khi thảm khảo các bài viết trong youtube-dl chúng ta có một lệnh đầy đủ và hoàn hảo như sau:

youtube-dl --username="[email protected]" --password="matkhau" -f "bestvideo[ext=mp4]+bestaudio[ext=m4a]/best[ext=mp4]/best" --user-agent ""  https://www.youtube.com/watch?v=8DqSh_T20WY

Lệnh trên là đầy đủ và có thể tải bất kỳ thứ gì trên Youtube. Chúc bạn thành công!

Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết, hãy bấm chia sẻ lên mạng xã hội để nhớ rằng bạn đã từng nắm được kiến thức do bài viết này cung cấp rồi:
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *