Cài đặt DeepWeb .onion trên CentOS 5/6/7

Như vậy là bạn có nhu cầu tạo một website ẩn danh trên mạng Deep Web sử dụng hệ thống của TOR. Để làm được điều đó trên CentOS bạn hãy vào máy chủ và cài đặt những thứ sau đây:

Cài Tor

yum -y install epel-release 
yum -y install tor

Cài Web Server

Bạn cần chuẩn bị sẳn một nội dung trang web nào đó có trên máy chủ, có thể tham khảo các bài cài đặt web server (ở đây mình chỉ test nên cài nginx và thế là chúng ta có một web html đơn giản ở port 80)

yum -y install nginx

Cấu hình Tor

mv /etc/tor/torrc /etc/tor/torrc.bak

echo 'HiddenServiceDir /var/lib/tor/hidden_service/' > /etc/tor/torrc
echo 'HiddenServicePort 80 127.0.0.1:80' >> /etc/tor/torrc

Chạy dịch vụ

service tor start
service nginx start

Tìm tên domain của website

cat /var/lib/tor/hidden_service/hostname

Chúc các bạn thành công, web của chúng ta sẽ có định dạng domain aaaaaaaaaazzzzzzz.onion, web này chỉ có thể vào bằng trình duyệt Tor, các bạn tải về Tor và vào thử web sẽ thấy giao diện website của nginx mà chúng ta đã tạo trên server.

Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết, hãy bấm chia sẻ lên mạng xã hội để nhớ rằng bạn đã từng nắm được kiến thức do bài viết này cung cấp rồi:
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *