Tổng hợp về VirtualBox

Giới thiệu

VirtualBox là một phần mềm ảo hóa x86 và AMD64/Intel64 Open Source miễn phí vô cùng mạnh mẽ dành cho doanh nghiệp cũng như người dùng cá nhân.

Hiện tại, VirtualBox chạy trên các máy chủ Windows, Linux, Macintosh và Solaris và hỗ trợ tạo một số lượng lớn các máy ảo hệ điều hành khách bao gồm: Windows (NT 4.0, 2000, XP, Server 2003, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 ), DOS/Windows 3.x, Linux (2.4, 2.6, 3.x và 4.x), Solaris và OpenSolaris, OS/2 và OpenBSD.

Tải về

Cài đặt

Sử dụng

Tài liệu

Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết, hãy bấm chia sẻ lên mạng xã hội để nhớ rằng bạn đã từng nắm được kiến thức do bài viết này cung cấp rồi:
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *