Lệnh Linux: Tự tạo chứng chỉ SSL tự ký bằng 1 câu lệnh với OpenSSL

Hướng dẫn tự tạo chứng chỉ SSL tự ký bằng 1 câu lệnh với OpenSSL: bạn có thể tạo ngay file Private key và Public key thật nhanh với phần mềm OpenSSL có sẳn trên hệ điều hành Linux CentOS – Ubuntu – Debian… Nếu chưa có openssl bạn có thể cài nó như sau: […]

Read More

Hướng dẫn sử dụng tường lửa Firewalld trên Red Hat CentOS 7

Hướng dẫn sử dụng tường lửa Firewalld trên Red Hat CentOS 7 Chào các bạn! Từ phiên bản CentOS 7 Red Hat đã quyết định thay thế dịch vụ Iptables bằng dịch vụ Firewalld, Firewalld nhắm đến việc quản lý vùng (ZONE) cho thiết bị mạng nếu nó phải di chuyển nhiều, ví dụ laptop […]

Read More