Đường dẫn tuyệt đối và tương đối

Mình giả sử bạn có một hệ thống thư mục tập tin với tập tin taptin.txt nằm ở vị trí như sau:

root@duy:~# mkdir -p /root/thumuccha/thumuccon/thumucchau

Đường dẫn tuyệt đối

Đường dẫn tuyệt đối được định nghĩa là một đường dẫn bắt đầu bằng thư mục gốc / (tức là dấu xuyệt /)

Dùng các lệnh thao tác với hệ thống tập tin chẳng hạn ls, cd, rm, mv, ln… Bạn sẽ cần một đường dẫn đến tập tin chính xác, ví dụ:
/root/thumuccha/thumuccon/thumucchau/taptin.txt
để hệ thống hiểu được công việc của bạn mà đáp ứng.

root@duy:~# nano /root/thumuccha/thumuccon/thumucchau/taptin.txt

Điểm mạnh của đường dẫn này chính là nó tuyệt đối chính xác, hệ thống và con người sẽ rất ít khi nào nhầm lẫn khi sử dụng đường dẫn này nhưng điểm yếu của nó ở chổ nó quá dài dòng và lặp đi lặp lại những đoạn thư mục không cần thiết.

Đường dẫn tương đối

Đường dẫn tương đối thì không bắt đầu bằng dấu xuyệt /, nó ngầm hiểu thư mục tại ngay vị trí mà bạn gõ lệnh chính là đường dẫn tuyệt đối và bắt đầu ở đó trở đi.

root@duy:~# cd /root/thumuccha

Ví dụ bạn đang ở thư mục /root/thumuccha khi bạn gõ:

root@duy:~/thumuccha# nano thumuccon/thumucchau/taptin.txt

Hệ thống Linux ngay lập tức hiểu rằng bạn đang đề cập đến đường dẫn:
“đường dẫn thư mục hiện tại” + “đường dẫn tương đối” bạn mới thêm:

root@duy:~/thumuccha# nano /root/thumuccha/thumuccon/thumucchau/taptin.txt

Do đó Linux sẽ cũng mở tập tin taptin.txt trong thư mục thumucchau

Điểm mạnh của việc dùng đường dẫn tương đối đó là nhanh gọn khi bạn duyệt tập tin bằng Terminal nhưng lại dễ bị nhầm lẫn khi viết Bash Shell.

Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết, hãy bấm chia sẻ lên mạng xã hội để nhớ rằng bạn đã từng nắm được kiến thức do bài viết này cung cấp rồi:
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *