Lệnh Linux: Kiểm tra VPS là OpenVZ hay KVM

Nhận diện loại ảo hóa của VPS là gì: Windows VPS, Linux VPS, OpenVZ VPS, Xen VPS, VMWareVPS…

CentOS 5/6/7:

 yum -y install virt-what && virt-what

Ubuntu và Debian

apt-get install -y virt-what && virt-what
Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết, hãy bấm chia sẻ lên mạng xã hội để nhớ rằng bạn đã từng nắm được kiến thức do bài viết này cung cấp rồi:
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *