Lệnh Linux: md5sum băm mã hash ký tự hoặc tập tin

md5sum là một tiện ích được cung cấp trên hệ thống Linux giúp bạn băm một ký tự (string) hay tập tin (file) bất kỳ để tìm ra mã hash của nó. Mình sẽ ví dụ một số cách sử dụng md5sum sau đây bạn có thể tham khảo.

Băm md5 hash một tập tin (file): (băm AWOLNATION.mp3)

[root@voduy ~]# md5sum AWOLNATION.mp3 | cut -d " " -f 1

40c4b2cc32d5664e9d54bad478e6e834

Băm md5 hash một ký tự (string): (băm 123456)

[root@voduy ~]# echo -n '123456' | md5sum | cut -d " " -f 1

e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e
Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết, hãy bấm chia sẻ lên mạng xã hội để nhớ rằng bạn đã từng nắm được kiến thức do bài viết này cung cấp rồi:
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *