Lệnh Linux: Copy tập tin từ vps qua vps với scp

Lệnh scp dùng để copy qua Port SSH, sẽ chậm hơn nfs một chút nhưng không phải cấu hình:

Ví dụ:

root@voduy:~# scp -r [email protected]:/oracle/backup /oracle
Sẽ copy toàn bộ thư mục /oracle/backup từ 12.18.3.10 bằng user oracle về thư mục /oracle của server root@voduy mà bạn nhập lệnh. 

Khi gõ lệnh trên sẽ yêu cầu đồng ý key (chọn yes) và nhập mật khẩu user. Còn nếu Port SSH có thay đổi, ví dụ Port SSH của server đích là 2222:

 root@voduy:~# scp -P 2222 -r /root/httpdocs.zip [email protected]:/root
Sẽ copy tập tin /root/httpdocs.zip từ server root@voduy bạn nhập lệnh đến thư mục /root trên server 15.22.21.17 bằng user root qua Port 2222. 

Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết, hãy bấm chia sẻ lên mạng xã hội để nhớ rằng bạn đã từng nắm được kiến thức do bài viết này cung cấp rồi:
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *